แอพคนชอบกิน

ตัวช่วยของคนชอบกิน(ยา)

%e0%b8%a2%e0%b8%b2            การมีโรคภัยไข้เจ็บ  แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาให้เกิดขี้นกับตนเองแน่นอน  แต่เรื่องนี้ก็ไม่มีใครสามารถห้ามได้เช่นกัน  และเมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว  การรักษาด้วยการรับประทานยาคือสิ่งต่อมาที่จะช่วยบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นจากโรคนั้นๆหรือช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ  เพราะโรคบางโรคเป็นแล้วหาย  แต่โรคบางโรคก็เป็นๆหายๆได้ตลอดชีวิต

การชอบกินยาในที่นี้  จึงไม่ได้หมายความถึงลักษณะนิสัยแต่อย่างใด  แต่หมายถึงความจำเป็นของคนที่ต้องรับประทานยานั่นเอง    ซึ่งใครที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาการใช้ยาอยู่เสมอมีแอพพลิเคชั่นหนึ่งที่ควรมีติดโทรศัพท์มือถือเอาไว้  แอพพลิเคชั่นที่ว่านี้คือ  แอพฯYaAndYou(ยากับคุณ)

โดยแอพพลิเคชั่นนี้จะมีให้เราค้นหาชื่อยาที่เราต้องการทราบรายละเอียด ซึ่งอยู่ในหน้าแรกที่เปิดแอพพลิเคชั่นขึ้นมาซึ่งชื่อยานั้นเราสามารถค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   เมื่อเราเจอชื่อยานั้นแล้ว  พอกดเข้าไปดูจะพบกับรายละเอียดของยา  ที่มีบอกทั้งชื่อสามัญของยา,ชื่อทางการค้า,รูปแบบของยา,ยานี้ใช้สำหรับใคร,วิธีใช้ยา  และอาการอันไม่พึงประสงค์ทั้งแบบรุนแรงและทั่วไป

การค้นหาจาก ‘ยาทางการค้า‘ในแอพพลิเคชั่นนี้  หมายถึง  ชื่อบริษัทหรือยี่ห้อยา  ก็ได้ด้วยเช่นกันหรือจะค้นหาจาก’ยาสามัญ’  ก็ทำได้ง่ายเช่นเดียวกับการค้นหายาในแบบอื่นๆที่กล่าวไปเบื้องต้น

ข้อมูลของยาที่มี เป็นข้อมูลความรู้ทั้งในและต่างประเทศ  เราจึงวางใจได้ว่าข้อมูลที่เราทราบจากแอพพลิเคชั่นนี้มีความน่าเชื่อถือ

แอพพลิเคชั่นนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ไว้เพื่อให้คนทราบข้อมูลของยาแล้วซื้อยาใช้เอง  แต่แอพฯนี้เปรียบเสมือนหนังสือที่ให้ความรู้เรื่องยาเพื่อให้เราได้อ่านเสริมความรู้มากกว่า  เพราะหลายคนที่ทราบข้อมูลยาจากแพทย์หรือเภสัชกรแล้วแต่อาจลืม  หรืออยากอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนของตัวยานั้นๆอีกครั้ง   แต่หากไม่ได้รับข้อมูลจากแพทย์หรือเภสัชกรเลย  แล้วค้นหาข้อมูลของยาจากแอพพลิเคชั่นนี้แล้วหาซื้อยามารับประทานเอง  เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำเช่นกัน  เนื่องจากการใช้ยาหรือรับประทานยาชนิดใดก็ตามล้วนมีผลข้างเคียงซึ่งการได้รับยาควรอยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์

แอพฯนี้จึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ทานยาเป็นประจำ  หรือผู้ที่ต้องการมีความรู้เรื่องยา  จึงอยากแนะนำแอพพลิเคชั้นดีๆตัวนี้  ที่น่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นประจำเครื่องของทุกๆคน เพราะเรื่องยาไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนในยุคปัจจุบันอีกต่อไป…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *